ZATERDAGMIDDAG TSJERKEPAAD

Iedere zomer organiseert Tsjerkepaad in Fryslân een route langs kerken in Friesland. Galerie Mildam, gevestigd in It Alde Tsjerkje fan Mildaam doet hier ieder jaar aan mee. Dan kan het volgende gebeuren:

Er staat een echtpaar in de deuropening. Helaas blijven ze op de drempel staan en komen niet verder. Man kijkt de kerk in en zegt tegen vrouw: We gean wer! En weg zijn ze.

Ik ben te verbouwereerd om in actie te komen. Dan had ik hen kunnen vertellen dat dankzij de dorpsbewoners dit kerkje is behouden. Hoe de inwoners van Mildam met eigen mensen en middelen van een bouwval weer een prachtig kerkje hebben gemaakt.

Dat de meeste Mildamsters donateur zijn. Dat een stukje geschiedenis van 1726 bewaard is gebleven. Dat het Godshuis geen gebedshuis is maar een ontmoetingsruimte die gratis toegankelijk is

Dat had ik willen zeggen. Maar ik kreeg de kans niet. Bij de volgende twijfelende bezoekers heb ik niet afgewacht maar ze meteen aangesproken en vertelt met foto’s in de aanslag hoe Mienskip in Mildam al in 1979 werkte.

Hilma Smids