Geschiedenis

Gebouwd in 1726, is het kerkje tot 1964 in gebruik geweest als Nederlands Hervormde kerk. Het gebouw raakte vervallen en werd voor sloop aangewezen. Maar de inwoners van Mildam zorgden door vele inspanningen dat het gebouw werd gerestaureerd, met behulp van subsidie van monumentenzorg, die een deel van de kosten droeg. De Stichting It Alde Tsjerkje Mildaem beheert nu het gebouw, waarin na een korte periode als weefatelier in gebruik te zijn geweest, vanaf 1983 het Kreatief Kollektief haar plaats heeft. Dit kollektief bestaat (momenteel) uit 7 personen die elk één of meer technieken van kunst/kunstnijverheid uitoefenen. Hun producten worden verkocht in de kerk, waar ieder een eigen ruimte huurt van de stichting. Gezamenlijk bedenken en verzorgen zij de vele activiteiten die in het kerkje plaatsvinden.