RECYCLING KUNST BERT KLAVER

Bert klaver, geboren 15 juni 1943 te Joure, is actief in de kunstwereld sinds 2008. Hij heeft zijn opleiding tot leraar tekenen en handenarbeid in de jaren 60 behaald maar sinds die opleiding niet praktiserend kunstenaar omdat hij gekozen heeft voor een ander werkzaam leven in het onderwijs.

Na zijn pensionering echter is Bert actief beeldend bezig door het maken van o.a. objecten. Hiervoor gebruikt hij restmateriaal uit o.a. de industrie: lood/zink/koper/metaal/glas. Ook gebruikt hij materiaal uit de natuur o.a. steen, mineralen, vulkanisch materiaal, zand, kolengruis, verbrand hout, strandvondsten, resten van schedels.

Zijn werk valt onder de kunststroming Art Trouvé. Zelf noemt hij het liever Recycling Kunst.

Dikwijls werkt hij vanuit een thema. Zie hiervoor zijn website www.bertart.nl. Deze site is gedateerd maar geeft toch een indruk van zijn werk en gedachten. Zijn werk kun je goed plaatsen in een kamer of kantoor omdat het een bescheiden formaat heeft.

Het werk van Bert Klaver is te zien bij Galerie Mildam van 7 oktober t/m 16 december 2018 van vrijdag t/m zondag 14.00 – 17.00.

Elke eerste zondag van de maand is er Open Huis en dan zijn alle kunstenaars aanwezig om te vertellen over hun werk/technieken en zo mogelijk geven ze demonstraties. Bert Klaver is op zondag 7 oktober aanwezig in de galerie.