NIEUW LID KUNST KOLLEKTIEF

Bert Klaver maakt vanaf februari 2019 deel uit van het Kunst Kollektief van de galerie.

Bert Klaver, geboren 15 juni 1943 te Joure, is actief in de kunstwereld sinds 2008. Hij heeft zijn opleiding tot leraar teken – en handenarbeid in de jaren 60 behaald en sinds die opleiding gekozen voor een werkzaam leven in het onderwijs.

Na zijn pensionering is Bert actief beeldend bezig door het maken van o.a. objecten. Hiervoor gebruikt hij restmateriaal uit o.a. de industrie: lood/zink/koper/metaal/glas. Ook gebruikt hij materiaal uit de natuur o.a. steen, mineralen, vulkanisch materiaal, zand, kolengruis, verbrand hout, strandvondsten en resten van schedels.

Zijn werk valt onder de kunststroming “art trouvĂ©”. Zelf noemt hij het liever “recycling kunst”.

Dikwijls werkt hij vanuit een thema. Zie hiervoor zijn website www.bertart.nl. Deze site is gedateerd maar geeft een indruk van zijn werk en gedachten. Zijn werk kun je goed plaatsen in een kamer of kantoor omdat het een bescheiden formaat heeft.