Bert Klaver

Bert Klaver, geboren 15 juni 1943 te Joure is actief in de kunstwereld sinds 2008. Hij heeft een opleiding tot leraar teken- en handenarbeid in de jaren 60 behaald maar sinds die opleiding niet praktiserend omdat hij koos voor een werkzaam leven in het onderwijs.

Na zijn pensionering is Bert actief beeldend bezig door het maken van o.a. objecten. Hiervoor gebruikt hij restmateriaal uit o.a. de industrie: lood/zink/koper/metaal/glas. Ook gebruikt hij materiaal uit de natuur o.a. steen, mineralen, vulkanisch materiaal, zand, kolengruis, verbrand hout/strandvondsten/resten van schedels.

Zijn werk valt onder de kunststroming “Art TrouvĂ©”. Zelf noemt hij het liever recycling kunst.

Dikwijls werkt hij vanuit een thema. Zie hiervoor zijn website www.bertart.nl. Deze site is gedateerd maar geeft een indruk van zijn werk en gedachten. Zijn werk kun je goed plaatsen in een kamer of kantoor omdat het een bescheiden formaat heeft.